top of page

Allmänna utrymmen

Ingenting får förvaras eller placeras i de allmänna utrymmen som trapphus, våningsplan och källargångar. Trappuppgångarna är utrymningsvägar och dessa skall hållas fria från brännbart material och sådant som är i vägen vid en utrymning. Dörrar mot eller inom allmänna utrymmen får inte ställas upp eller blockeras.

Barnvagnar
Barnvagnar får absolut inte vara uppställda i trappuppgångar, likaså gäller större barnleksaker. Dessa skall förvaras i lägenheten.

 

Personliga dörrmattor och annan personlig egendom
Ingen lös personlig egendom ska förvaras i trapphuset och de gemensamma utrymmena, eftersom dessa kan vid en brand medföra utveckling av tjock och giftig rök i våra gemensamma utrymningsvägar.

bottom of page