top of page

PARKERING

Brf Kungen 8 har 35 parkeringsplatser, de flesta ligger i anslutning till våra fastigheter.

Vi har en intern parkerings kö och tillämpar kö ordning vid tilldelning av parkeringsplats. Du har tre dagar på dig att svara på ett erbjudande du fått. Svarar du inte inom tre dagar går platsen vidare till nästa sökande i kön. Tackar du nej till tre erbjudanden så ställs på sista plats i kön igen.

 

På grund av bristen på parkeringsplatser kan man inte ställa sig i kö för en andra parkeringsplats.

 

På ditt avtal framgår vad du ska betala i hyra för din parkering. Hyran betalas månadsvis.


SÄGA UPP HYRESAVTAL FÖR PARKERING

Uppsägningstiden är 1 kalendermånad om inget annat anges i ditt kontrakt.

 

Om du säljer din lägenhet så kommer avtalet automatiskt att sägas upp i samband med försäljning och utträde ur föreningen.

REGLER FÖR PARKERING

Parkeringsplatsen ska endast användas som uppställningsplats för motorfordon som personbil och MC. Platsen ska inte användas som uppställningsplats för husvagnar, husbilar eller släp. Det är inte tillåtet att använda parkeringsplatsen som uppställningsplats åt trasiga bilar som inte används.

Det är inte tillåtet att hyra ut eller upplåta parkeringen i andra hand. Detta kan ligga till grund för uppsägning av avtalet.

Vid delade meningar vad gäller tolkning av ovanstående men även i andra avseenden beträffande dessa regler, har styrelsen tolkningsföreträde.

Följs inte reglerna, trots att hyresgästen informerats om dessa, har styrelsen rätt att besluta att nyttjanderätten upphör.

Vad gör jag om någon ställt sig på min plats? Om någon parkerat på din parkeringsplats ska du kontakta Aimo Park 0771-969000 så att de utfärdar en kontrollavgift.

bottom of page