top of page

Brandskyddsregler

Vad gör jag vid brand?
Styrelsen rekommenderar att du laddar ner och skriver ut MSB:s information om hur du kan skydda dig och vad du ska göra vid brand här (msb.se)

Brandvarnare i lägenheten
Brandvarnare ska finnas i varje lägenhet och lägenhetsinnehavaren ansvarar för underhållet på denna såsom batteribyte och kontroll. Smart tips – få påminnelse att testa din brandvarnare via MSB: här kan du beställa SMS som påminnelse (msb.se)

Tobaksrökning
Det är förbjudet att röka i fastigheternas allmänna utrymmen inomhus. Ta hänsyn till de andra boende om du röker på balkongen och släng inga fimpar på marken från balkongerna.

bottom of page