top of page

Felanmälan

Nedan finner du information om vart du ska vända dig om du vill göra en felanmälan av något som hör till fastigheten eller din bostad. Det åligger var och en att anmäla fel som man upptäcker.

När du har felanmält, sätt gärna en lapp på det föremål som du felanmält för att informera dina grannar samt skriv datum och klockslag på lappen.

Allmänna utrymmen: https://www.storholmendirekt.se/direct_reports/new

Frågor kring hyror och avgifter: MBF, Mälardalens bostadsrättsförvaltning, (administrativ förvaltning, avgifter, hyror, m.m.) 021-40 33 00
Problem med ohyra: Anticimex: 0752-45 10 00
IT och TV, Bredbandsbolaget: 0770-77 70 00 , Tele2: 90 222
Huddinge Kommun och (fel)parkeringar: Gatukontoret, Huddinge kommun: 08-535 366 00
Q-Park (felparkeringar):  0771-96 90 00
Vattenfall Södertörn Elnät AB: 020-82 00 00
Vid sjukdomsfall och polisen, Ambulans, ej brådskande: 114 14 (Ring 114 14 för alla ärenden som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser.) SOS Alarm: 112
Socialjouren: 08- 778 48 60, 010-564 64 52
Akuta tillbud på icke ordinarie arbetstid där följdskador kan uppstå och där avhjälpandet inte kan vänta till nästa arbetsdag kan anmälas till SBC Jourtjänsttelefon.
Jourtjänst: Dygnet runt fastighetsjour 08-18 70 00 (akutsituationer efter kl 21.00 samt helger)


Exempel på akuta fel:
Hissen har fastnat; en vattenledning har brustit och vatten forsar ut; fönsterruta är krossad; värme, vatten eller elektricitet saknas; inbrott i gemensamma lokaler och liknande händelser.

Jour-utryckningar (efter arbetstid 8-17 och helger) för åtgärdande av mindre fel eller fel av icke akut karaktär debiteras bostadsrättshavaren. Bostadsrättshavaren debiteras även i de fall då denne anses vara vållande till felet/skadan. Vid utryckning debiteras föreningen 4500 kronor.

 

Oavsett vem du kontaktar skall du alltid uppge:

Adress, varifrån felet/skadan kommer, ditt namn, lägenhetsnummer och telefonnummer. Uppge aktuellt fel eller skada.


Informera styrelsen via email kontakt.kungen8@gmail.com eller via brev i brevlådan vid entrén.


Observera att fel som uppstår i lägenheten som regel är den boendes sak att hantera.

bottom of page